produkty | usługi | o firmie | ogłoszenia | wiedza | aktualne promocje | kontakt | Sklep internetowyInformacja o firmie...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "BIOMEXIM" powstała we Wrocławiu w 2000 roku. Całość udziałów w spółce pozostaje w rękach osób prywatnych. Firma powstała w wyniku spotkania dwóch młodych ludzi, z których jeden dysponował specjalistyczną wiedzą na temat inżynierii biomechnicznej oraz implantologii, zdobytą na Politechnice Wrocławskiej u profesora Będzińskiego, a drugi doświadczeniem w biznesie, a w szczególności w zakresie nowoczesnych metod dystrybucji oraz zarządzania firmą oraz dysponował odpowiednim kapitałem.

Po długich wspólnych rozmowach doszli oni do wniosku, że należy wykorzystać pokłady własnej przedsiębiorczości i rozpocząć wspólną działalność. Jeden z nich posiadał już kontakty w dziedzinie implantologii i nawiązał współpracę z producentem endoprotez oraz sprzętu ortopedycznego z USA. Z różnych względów współpraca nie potoczyła się tak jak zaplanowano. Rozpoczęły się poszukiwania innego producenta endoprotez zainteresowanego współpracą. Poszukiwania okazały się owocne i nawiązano kontakt z węgierskim producentem endoprotez, firmą PROTETIM Kft. Zawarto następnie porozumienie na dystrybucję endoprotez na terenie Polski, i tak rozpoczęła swoją działalność spółka BIOMEXIM. Obecnie oferujemy endoprotezy stawu biodrowego (cementowe, bezcementowe, rewizyjne oraz modularne), stawu kolanowego oraz innych mniejszych stawów człowieka, w tym stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka, skokowego i śródstopno-paliczkowego trzeciego, a także endoprotezę stawu palca.

W celu poszerzenia oferty produktowej postanowiono zająć się również dystrybucją implantów stomatologicznych. Okazało się, że firma PROTETIM Kft. ma w swojej ofercie także implanty stomatologiczne. Rozszerzono więc współpracę o ten typ produktów. Obecnie nasze implanty stomatologiczne należą do najtańszych na rynku i reprezentują ponad 10 lat doświadczenia klinicznego i kilkadziesiąt tysięcy wszczepów w Europie Środkowej.

W celu dalszej dywersyfikacji prowadzonej działalności nawiązano współpracę z węgierskim producentem elektroniki kardiologicznej, firmą MEDITECH Kft. Firma ta poszukiwała dystrybutora na rynek polski. W kwietniu 2001 roku podpisano zatem umowę o wyłączną dystrybucję holterów ciśnienia krwi i EKG na terenie Polski. Obecnie holtery firmy MEDITECH należą do najtańszych (po polskich) wyrobów w swojej klasie, a w klasie holterów posiadających walidację według protokołu BHS oraz AAMI produkty MEDITECH są zdecydowanie najtańsze w kraju. Holtery ciśnienia krwi posiadają także rekomendację Europejskiego Stowarzyszenia Nadciśnienia Tętniczego (ESH).

Szybką dystrybucję (dostawę na następny dzień!) oferowanych towarów zapewnia naszej firmie operator logistyczny firma SCHENKER (dawna firma SPEDPOL), który jest liderem logistyki, a z którym nasza firma podpisała umowę. Dodatkowo produkty kardiologiczne można wziąć w leasing na dogodnych warunkach za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Leasingowego EFL. Endoprotezy stawów dostępne są także na raty dla klientów indywidualnych.

Założyciele firmy zamierzają wykorzystać możliwości jakie daje handel elektroniczny określany często mianem wirtualnego oraz INTERNET w pełnym tego zakresie. Oznacza to, że strategią firmy jest by wszystkie procesy realizowane w ramach działalności komercyjnej firmy realizowane były na INTERNET. Mamy na myśli zarówno takie procesy komercyjne jak szukanie klientów, komunikacja z klientami, ale także procesy administracyjne związane z funkcjonowaniem firmy. Obejmują one komunikację z pracownikami, bankiem, ZUS'em oraz innymi instytucjami, jak również stosowanie zasad pracy wirtualnej.

Innymi słowy realizujemy koncepcję E-Commerce nie tylko po stronie komercyjnej ukierunkowanej na zewnątrz, ale także w obrębie firmy.

Działalność przez INTERNET pozwoli nam działać na terytorium całej Polski, pomimo, że fizycznie nasze biuro znajduje się we Wrocławiu.

Wszystkie oferowane przez naszą spółkę produkty spełniają wymagania dyrektywy Komisji Europejskiej w odniesieniu do urządzeń medycznych (znak "CE") oraz normy ISO9001.

Tych z Państwa, których to interesuje zapraszamy do zapoznania się z naszą wizją.Projekt © Biomexim 2005